Vastutustundlik laenamine

Vastutustundlik laenamine on üks olulistest põhimõtetest, mida järgivad kõik krediidiasutused.
See tähendab, et krediit peab olema kujundatud nii, et tarbijal oleks võimalik saadud laenu tagasi maksta.

Laenu väljastamine ilma finantsharjumusi ja maksevõimet kontrollimata on äärmiselt vastutustundetu, seega ettevõtted on sisse juurutanud erinevaid protsesse kliendi finantsvõimaluste hindamiseks.

Ankeedi täitmisel taotleja peab esitama täiendavaid andmeid, näiteks:

 • Pangakonto väljavõte - finantsharjumustest arusaamiseks
 • Ligipääs taotleja andmetele krediidiregistris - krediidikohustuste ja võlgnevuste kontrollimiseks
 • Üleliigse alkoholitarvitamise, karistuste, hasartmängusõltuvuse ja muude sõltuvuste kontroll

Laenaja omakorda kohustub:

 • Selgitama krediidiotsuse riske
 • Selgitama krediidi ja selle tagastamise tingimusi
 • Vältima laenu väljastamist inimestele kahtlase maksevõimega

Vastutustundlik laenamine tarbijale
Vastutustundlik laenamine puudutab mitte üksnes finantsettevõtteid, kuid ka tarbijaid. Vastutustundliku laenamise põhimõte kutsub üles kõiki tõsiselt suhtuma finantskohustustesse ja nende tagajärjedesse - see on igaühe isiklik vastutus.

Vastutustundliku laenamise põhialused, millele tähelepanu pöörata:

 • Ära võta laenu, kui seda pole vaja
 • Ära võta laenu mitte esmatähtsate asjade ostuks
 • Ära võta rohkem, kui vaja
 • Hinda oma finantsvõimalused mõistlikult
 • Рlaneeri enda finantskohustuste kulud
 • Ära loo endale ebamugavusi täiendavate finantskohustustega
 • Võtta arvesse enda maksevõimekust
 • Mõista, et laenu tagasi maksmata jätmine toob kaasa tõsiseid tagajärjeid - peale rahalist trahvi on võimalik ka vastava märke saamine krediidiregistris ja inkassofirma kaasamine

Vastutustundliku laenamise põhimõte
Vastutustundliku laenamise põhimõte on mõeldud nii laenuandja, kui ka laenuvõtja kaitseks. Laenage vastutustundlikult.

Vaata teisi pakkumisi
Ava kogu nimekiri